Formularz kontaktowy:  • CeBIT2013
    CeBIT2013
  • CeBIT2013
    CeBIT2013

I. SKUPUJE POMYSŁY INTERESUJĄCYCH INNOWACJI.

1. Promuje, udostępnia i wdraża nowe techniki i technologie stosowane również w administracji i zarządzaniu instytucji i przedsiębiorstw.

2. Promuje i umożliwia stosować nowe techniki i technologie oszczędzania lub optymalizacji zużycia energii.

3. Promuje techniki i technologie zmniejszania lub eliminowania zagrożenia środowiska.

II.. WYKONUJE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA UMÓW:

1. Zabezpieczenia, zbycia albo nabycia praw autorskich.

2. Zabezpieczenia, zbycia albo nabycia praw do wynalazku, wzoru przemysłowego lub patentu.

3. Innych niż określone w pkt. 1 –2, mających za przedmiot prawo autorskie, prawo do wynalazku, patentu lub wzoru przemysłowego.

4. Współpracujemy z rzecznikiem patentowym.

III. Organizujemy i prowadzimy WARSZTATY szkoleniowo - doradcze, SPOTKANIA i KONFERENCJE dla instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych zarówno otwarte jak i zamknięte. Szczególnie dla racjonalizacji pracowniczej (dla związków zawodowych)racjonalizacji, innowacji i propagowania węgla kamiennego jako źródła energii przez popularyzację:

A. Nowatorskich technologii zgazowania węgla i innych subst. palnych i wytwarzania energii bez emisji szkodliwych substancji.

B. Bez emisyjnych lub nisko emisyjnych, wydajnych, konkurencyjnych elektrowni węglowych.

C. Badań i rozwoju koncepcji technologii wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i innych bezpośrednio w złożu (pod ziemią).

Copyright © by www.klimex-3.pl, Powered by Quick.Cms
Wszystkie prawa do treści zawartych na stronie zastrzeżone. Dla tej witryny pozycjonowanie stron wykonuje firma liderseo